Ολοκληρωμένες
Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

Με προσανατολισμό στο μέλλον!

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ποιοί Είμαστε

Η Κάπα - Λάμδα ως εταιρεία συμβούλων:
> Εξειδικεύεται στην υλοποίηση και όχι μόνο στη μελέτη και το σχεδιασμό των λύσεων
> Αφοσιώνεται σε ένα αξιόλογο αριθμό στρατηγικών πελατών, για να μπορεί να τους προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία
> Επικεντρώνεται στην επίτευξη άμεσων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων που οδηγούν στη μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη επιτυχία
> Επενδύει σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη των πελατών της, εφαρμόζοντας στην πράξη την προσέγγιση "win-win"
> Διαθέτει πελατοκεντρική φιλοσοφία που την οδηγεί σε απόλυτη ταύτιση με τους στόχους των πελατών της και στη διαρκή δέσμευση για την ικανοποίησή τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπηρεσίες

> Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Υπηρεσίες υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια ζωής των Έργων, από το σχεδιασμό και την ωρίμανση μέχρι και την αξιολόγηση. Συστηματική παρακολούθηση όλων των «οριζόντιων» ενεργειών (που συνήθως δεν βρίσκονται σε πρώτη προτεραιότητα, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την επιτυχή ολοκλήρωση).
> Υπηρεσίες Συμβούλου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τον προγραμματισμό, την ένταξη και την αρχειοθέτηση-τεκμηρίωση του Έργου, καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα για τις απαιτήσεις ορθής διαχείρισης.
> Υπηρεσίες Ειδικού Εξωτερικού Συμβούλου Διαχείρισης Ποιότητας & Εσωτερικού Ελέγχου
Διενέργεια επιθεωρήσεων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλιση της εφαρμογής και τήρησης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας εναρμονισμένου με τις απαιτήσεις της πολιτείας, της Ε.Ε. και των διεθνών προτύπων ποιότητας, καθώς και υποστήριξη κατά τη διενέργεια εξωτερικών ελέγχων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικοινωνία

Email για όλη την Ελλάδα info@kapalamda.gr

Αθήνα
Θηβών 152, Αγ. Ιωάννης Ρέντη - T.K. 18233 - Τηλ. 215.5555.500

Θεσσαλονίκη
Αλεξανδρουπόλεως Τ.Κ. 54627 - Τηλ. 2310.567.548

Πύργος
Μπελούση & Αγησιλάου - Τ.Κ. 27100 - Τηλ. 2621.036.166

Πάτρα
Καποδιστρίου 96-98 - Τ.Κ. 26224 - Τηλ. 2610.315.495

Καλαμάτα
Αριστομένους 113 - Τ.Κ. 24100 - Τηλ. 2721.099.570

Σπάρτη
Βρασίδου 90 - Τ.Κ. 23100 - Τηλ. 2731.089.185