Ανακοινώθηκε το "Ψηφιακό Βήμα"

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

5.000€ έως 50.000€. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ

 

Clear filters