Ανακοινώθηκε το "Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός"

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

50.000€ έως 400.000€. Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 

Δείτε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ

 

Clear filters