ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Επιχορήγηση από 45% έως 80%

Υποστήριξη της Έρευνας & Ανάπτυξης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις | Προώθηση της καινοτομίας & η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις | Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς | Aξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων


Περισσότερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ