Ποιοι είμαστε

Η Κάπα - Λάμδα ιδρύθηκε το 2006 από στελέχη με πολυετή εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Παρέχει Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που καλύπτουν μία ευρύτατη γκάμα αναγκών των πελατών της.

Η Κάπα – Λάμδα ως εταιρεία συμβούλων:

› Εξειδικεύεται στην υλοποίηση και όχι μόνο στη μελέτη και το σχεδιασμό των λύσεων
› Αφοσιώνεται σε ένα αξιόλογο αριθμό στρατηγικών πελατών, για να μπορεί να τους προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία
› Απικεντρώνεται στην επίτευξη άμεσων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων που οδηγούν στη μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη επιτυχία
› Επενδύει σημαντικούς πόρους στην ανάπτυξη των πελατών της, εφαρμόζοντας στην πράξη την προσέγγιση "win-win"
› Διαθέτει πελατοκεντρική φιλοσοφία που την οδηγεί σε απόλυτη ταύτιση με τους στόχους των πελατών της και στη διαρκή δέσμευση για την ικανοποίησή τους.

Το πλήθος των έργων που έχουμε υλοποιήσει σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης, οι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με τους πελάτες μας, οι γνώσεις και η εμπειρία των στελεχών μας καθώς και η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008, αποτελούν το μοχλό συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών και του πελατολογίου μας.

Η μετάβαση σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία με συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί για μας ερέθισμα για την ανάπτυξη καινοτόμων και πρωτοποριακών συμβουλευτικών υπηρεσιών, ικανών να συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πελατών μας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τομείς όπως:

› ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός,
› ο ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR),
› η Διαχείριση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
› η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τα συστήματα Logistics,
› τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας,
› οι υπηρεσίες σχεδιασμού πολιτικής και ανάπτυξης,
› η αξιολόγηση – διαχείριση επενδύσεων,
› η μελέτη και διοίκηση μεγάλων τεχνικών έργων και άλλα...